Start pro podnikání a franchising
Start pro podnikání a franchising

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Možnosti reklamy v magazínu pro podnikání a franchising START a na portálu www.podnikani-start.cz,www.franchising-start.cz

Všem zájemcům o reklamu nabízíme možnost propagovat váš  franchisový koncept, vaši službu či produkt v prostřednictvím magazínu pro podnikání a franchising START, nebo na portálu www.podnikani-start.cz, www.franchising-start.cz

Magazín pro podnikání a franchising START

Magazín pro podnikání a franchising START je koncipován tak, aby co nejlépe informoval potencionální franchisové příjemce o nabídce franchisingu.Představuje a nabízí franchisové koncepty, které již na českém trhu působí, nebo které na náš trh směřují. Informuje o všech aspektech franchisingu.  V magazínu START můžete nabídnout váš franchisový koncept, vaši službu či produkt.

 

 

Obsah: Zaměření na podnikatele, trendy, tipy na příležitosti a poradenství v podnikání. Publikuje rozhovory s významnými podnikateli a manažery, analýzy, návody, například jak zajistit financování. Je kladen tématický důraz na franchising jako formu podnikání umožňující bezpečně růst v globální ekonomice. Odbornost zajišťují poradci působící v České asociaci franchisingu a další specialisté v oblasti byznysu.Magazín úzce spolupracuje s významnými organizacemi a asociacemi ve franchisingu, například Česká asociace franchisingu, Franchise and Retatil Academy, Slovenská franchisová asociace a další.  Magazín START je partnerem „Výstavy pro podnikání a franchising“.

Distribuce: Magazín pro podnikání a franchising  START je  z d a r m a distribuován cíleně více než pěti tisícům zájemců o franchising. Dostává se tak přímo do rukou potencionálních franchisantů. V neposlední řadě do malých a středních podniků, profesních svazů a sdružení, hospodářských komor a informačních center, bankovních a finančních institucí, dále zahraničním zájemcům o vstup do České republiky.

Čtenáři: START je cílen na podnikatelskou a manažerskou veřejnost, stávající i budoucí příjemce a poskytovatele franchisingu, bankovní a finanční instituce, dodavatele zboží a služeb pro franchisové sítě, developery, média, hospodářské komory, agentury a informační centra.

Inzerce: Umožňuje stát se součástí exklusivní prezentace nejvýznamnějších představitelů franchisingu, zvýšit povědomí o společnosti a důvěryhodnost vašeho systému - a tím i možnost další expanze v ČR a zahraničí. Zlepšuje vyjednávací pozici ve vztahu k příjemcům a poskytovatelům franchisy.

Náklad: START pro podnikání a franchising vychází čtvrtletně na 16 stranách v nákladu 7 000 kusů.

Portál  www.podnikani-start.cz,  www.franchising-start.cz

Prostřednictví portálu je každý výtisk  Magazínu  pro podnikání a franchising START zdarma volně přístupný  všem zájemcům o franchising, o nákup franchisové licence.

Na  portálu je možné nabídnout  váš franchisový koncept, vaši službu či produkt.

Jsme připraveni zpracovat zajímavý reklamní balíček pro portál a zároveň pro  magazín pro podnikání a franchising START.

[Form NabidkaDotaznikForm not found!]

Reklama

Aktuální číslo magazínu

květen 2015 - číslo 18

květen 2015 - číslo 18

Partneři projektu

Česká asociace franchisingu (ČAF)

SCHMIDT - KUCHYNĚ

AVEX systems

Podnikový zpravodaj

Studentské práce

V rámci spolupráce se studenty vysokých škol zveřejňujeme studentské práce, tentokrát na téma "Konec chudoby v Africe"

Výstavy

Doporučujeme