Start pro podnikání a franchising
Start pro podnikání a franchising

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Start ve zkratce

Náklad: START pro podnikání a franchising vychází čtvrtletně na 16 stranách v nákladu 7 000 kusů.

Obsah: Zaměření na podnikatele, trendy, tipy na příležitosti a poradenství v podnikání jako takovém, rozhovory s významnými podnikateli a manažery, analýzy, návody, například jak zajistit financování. Tématický důraz na franchising jako formu podnikání umožňující bezpečně růst v globální ekonomice. Odbornost zajišťují poradci působící v České asociaci franchisingu a další specialisté v oblasti byznysu.

Distribuce: Magazín START je distribuován cíleně více než třem tisícům zájemců o franchising. Dostává se tak přímo do rukou franchisorům a potencionálním franchisantům. V neposlední řadě do malých a středních podniků, profesních svazů a sdružení, hospodářských komor a informačních center, bankovních a finančních institucí, dále zahraničním zájemcům o vstup do České republiky, asociacím a svazům.

Čtenáři: START je cílen na podnikatelskou a manažerskou veřejnost, stávající i budoucí příjemce a poskytovatele franchisingu, bankovní a finanční instituce, dodavatele zboží a služeb pro franchisové sítě, developery, média, hospodářské komory, agentury a informační centra.

Inzerce: Umožňuje stát se součástí exklusivní prezentace nejvýznamnějších představitelů franchisingu, zvýšit povědomí o společnosti a důvěryhodnost vašeho systému - a tím i možnost další expanze v ČR a zahraničí. Zlepšuje vyjednávací pozici ve vztahu k příjemcům a poskytovatelům franchisy.

Reklama

Aktuální číslo magazínu

květen 2015 - číslo 18

květen 2015 - číslo 18

Partneři projektu

Česká asociace franchisingu (ČAF)

SCHMIDT - KUCHYNĚ

AVEX systems

Podnikový zpravodaj

Studentské práce

V rámci spolupráce se studenty vysokých škol zveřejňujeme studentské práce, tentokrát na téma "Konec chudoby v Africe"

Výstavy

Doporučujeme