Start pro podnikání a franchising
Start pro podnikání a franchising

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Zvýhodněná inzerce START

Možnosti reklamy v magazínu pro podnikání a franchising START a na našich webových portálech

Všem zájemcům o reklamu nabízíme možnost propagovat váš franchisový koncept, vaši službu či produkt v prostřednictvím magazínu pro podnikání a franchising START, nebo na portálu www.podnikani-start.cz, www.franchising-start.cz .

[Form NabidkaDotaznikForm not found!]

Základní rozměry

celá strana 1/1
na spad* 210 x 280 mm
do zrcadla 184 x 244 mm
půl strany 1/2
na výšku na spad* 104 x 280 mm
do zrcadla 88 x 244 mm
na šířku na spad* 210 x 136 mm
do zrcadla 184 x 122 mm
třetina strany 1/3
na výšku na spad* 73 x 280 mm
do zrcadla 58 x 244 mm
na šířku na spad* 210 x 95 mm
do zrcadla 184 x 81 mm
čtvrt strany 1/4
na šířku 2/3 str. na spad* 136 x 95 mm
do zrcadla 121 x 81 mm
na šířku str. na spad* 210 x 75 mm
do zrcadla 184 x 61 mm

POZOR: U inzerátů na spad je třeba připočítat ke každé straně 4 mm na ořez!

Ceny standardních formátů

1/1 strany 20 000 Kč
1/2 strany 15 000 Kč
1/3 strany 12 000 Kč
1/4 strany 10 000 Kč

Nestandardní formáty

Proužky – lišty na celou šíři umístěné na spodní části stránky nebo uprostřed (výška například 1–3 cm), trojúhelník v místě, kde čtenář bere při listování stránku, vizitky s logem, kontaktními údaji a činností firmy, upoutávka vedle hlavičky na obálce, juniorpage a další nestandardní umístění inzerce ve stránce (například inzerce oblomená textem)

smluvní cena
Ceny jsou bez DPH.

Požadavek na umístění

Pravá/pohledová stránka + 30 % *
Pravá pohledová redakční + 40 % *
* z ceny inzerce

Redakční znamená výhradní umístění inzerátu u rozměru menší než celostrana. Na dané stránce již není umístěn žádný další inzerát a zbytek strany tvoří redakční textové a obrazové materiály.

1. strana obálky smluvní cena
2. a 3. strana obálky 40 000 Kč
4. strana obálky 30 000 Kč

Nestandardní formáty

Proužky – lišty na celou šíři umístěné na spodní části stránky nebo uprostřed (výška například 1–3 cm), trojúhelník v místě, kde čtenář bere při listování stránku, vizitky s logem, kontaktními údaji a činností firmy, upoutávka vedle hlavičky na obálce, juniorpage a další nestandardní umístění inzerce ve stránce (například inzerce oblomená textem)

smluvní cena
Ceny jsou bez DPH.

Technické podmínky

Tisk: čtyřbarevný ofset s využitím standardu GMG a GMI
Datové nosiče: CD-ROM, DVD, ZIP
Formáty podkladů: nejlépe tiskové kompozitní PDF vždy exportované přes postscript – nevkládat ICC profily, případně vektorová grafika ILLUSTRATOR EPS s obrázky v nejvyšší kvalitě a v rozlišení 300 dpi. Inzeráty musí být dodané vždy v barevnosti CMYK!

Všeobecné podmínky objednávky a provedení inzerce:

1. Tato objednávka se stává právně závaznou po jejím doručení vydavateli v případě, že do tří dnů od jejího doručení vydavateli neobdrží objednatel písemné odmítnutí objednávky. Tímto okamžikem dochází k uzavření závazné smlouvy o poskytnutí inzerce.

2. Inzerce bude na základě této objednávky provedena ve vydáních časopisu START pro podnikání a franchising označených objednatelem.

3. Objednatel je povinen dodat vydavateli inzerci podle technické specifikace, která je uvedena na www.podnikani-start.cz. V případě, že objednatel tuto svou povinnost nesplní, je vydavatel oprávněn odmítnout objednávku, neprovést inzerci a současně mu vzniká právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z ceny inzerce. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu vydavateli zaplatit do tří dnů od obdržení písemného sdělení vydavatele, že odmítá objednávku a uplatňuje smluvní pokutu.

4. Objednatel je od okamžiku doručení objednávky vydavateli až po den, který předchází dnu vydání předmětného vydání časopisu, oprávněn zrušit svou objednávku, je však v tomto případě povinen uhradit vydavateli storno poplatek ve výši:

- v případě zrušení objednávky do 40ti dnů před vydáním předmětného vydání časopisu 50 % ceny inzerce

- v případě zrušení objednávky do 30ti dnů před vydáním předmětného vydání časopisu 80 % ceny inzerce

- v případě zrušení objednávky v době kratší než 20 dnů před vydáním předmětného vydání časopisu

100 % ceny inzerce

5. Podklady a zpracování inzerce v elektronické podobě budou archivovány jen ve stávajícím kalendářním roce. Podklady pro tvorbu inzerce budou vráceny pouze na požádání.