Start pro podnikání a franchising
Start pro podnikání a franchising

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

ŠKOLA FRANCHISINGU 2014

Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu.

Zahájení je naplánováno na 25. září 2014 a ukončení na 21. května 2015. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2014. Kdo se přihlásí a zaplatí nejpozději do 1. srpna 2014, získává slevu z celého studia 8000 Kč. Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH.

Přihlásit se můžete na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přihlásit se je možné i telefonicky na čísle 603 203 828 nebo 606 392 348. Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura. Počet míst je omezen!
Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby i případné zakoupení vybraných jednotlivých bloků.

Cíle školy franchisingu:

 • rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
 • sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání franchisingu
 • poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou výměnu zkušeností
 • dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit franchisový koncept pro svou firmu

Profil posluchače:

 • zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty)
 • zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci
 • podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept
 • student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání
 • manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu
 • novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu
 • všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu

Harmonogram studia:

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2014. Přihlásit se můžete na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura. Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2014:

1. blok přednášek . . . . 25. 9. 2014
2. blok přednášek . . . . 16. 10. 2014
3. blok přednášek . . . . 13. 11. 2014
4. blok přednášek . . . . 4. 12. 2014
5. blok přednášek . . . . 22. 1. 2015
6. blok přednášek . . . . 19. 2. 2015
7. blok přednášek . . . . 19. 3. 2015
8. blok přednášek . . . . 21. 5. 2015


Odborné bloky:

1. Franchisový systém

 • historie a základy franchisingu
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • franchisový balík
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály - základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • Benchmarking
 • Corporate Identity (Grafický manuál)

4. Controlling franchisového systému

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • informační systém franchisového koncepu
 • praktické příklady řešení informačního systému

5. Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu

 • základní účetní výkazy, daňové otázky franchisového podnikání
 • evidence majetku a zásob
 • finanční prostředky
 • pohledávky a závazky
 • účetní závěrka

- daňové aspekty franchisingu

6. Business plán franchisového podniku

 • marketingový výzkum před zahájením franchisového podnikání a v jeho průběhu
 • osnova podnikatelského plánu
 • průzkum a analýza trhu
 • finanční část podnikatelského plánu
 • postupy a opatření ke snížení rizika

PR a franchising

 • interní a externí komunikace
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • internetový marketing a jeho význam pro franchising

7. FAIRPLAY FRANCHISING (Waltraud Martius, Rakousko)
9 pravidel pro partnerský úspěch ve franchisingu

 • Kdo chce krávu dojit, musí ji krmit
 • Tvorba hodnoty vychází z toho, že si ceníme hodnoty
 • Úspěch vyžaduje partnerské řízení
 • Franchising je emocionální domov
 • Potenciál „měkkých“ faktorů je silnější, než si myslíte
 • Systémové vedení a myšlení v sítích přináší pokrok
 • Každý úspěch má pravidla
 • Důslednost je důležitější než síla

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • pravidla komunikace franchisor-franchisant
 • zkouška s hodnocením samostatné práce

Časový plán výuky:

9.00 – 16.00 čtvrtek

Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Lektoři, přednášející, konzultanti

Základní tým bude tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol.

Přednášející:

 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha
 • Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha
 • Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko
 • RNDr. Jiří Lošťák , franchisový poradce (www.lostak.cz)
 • Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce
 • Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha
 • Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR
 • Milan Drbohlav, internetový marketing, WSI
 • Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách
 • a další.

Podkladové materiály pro účastníky školy

Před začátkem každého bloku budou připraveny podkladové materiály. Požadujeme, aby se posluchači seznámili s těmito materiály před zahájením bloku. To jim vždy napomůže přiblížit si dané téma, sjednotí terminologii a usnadní jim pochopení probírané látky během bloku.

Požadované základní znalosti pojmů:

V jednotlivých blocích předpokládáme u většiny posluchačů znalost základních pojmů a veličin, o které se problematika opírá. Pokud někteří posluchači výjimečně tyto znalosti nemají, je nutné, aby si je před začátkem studia doplnili.

Podkladové materiály

Kopie vybraných materiálů, které budou probírány během výuky, obdrží posluchači školy na začátku výuky každého tématu. Jedná se především o kopie vybraných materiálů, seznam doporučené literatury atd. Zadání samostatné tématické práce. Viz. dále.

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workschopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Ukončení studia:

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát .

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.

Reklama

Aktuální číslo magazínu

květen 2015 - číslo 18

květen 2015 - číslo 18

Partneři projektu

Česká asociace franchisingu (ČAF)

SCHMIDT - KUCHYNĚ

AVEX systems

Podnikový zpravodaj

Studentské práce

V rámci spolupráce se studenty vysokých škol zveřejňujeme studentské práce, tentokrát na téma "Konec chudoby v Africe"

Výstavy

Doporučujeme